| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ΟΜΑΔΑ Δ'

Page history last edited by skyllaaggeliki 9 years, 6 months ago

ΟΜΑΔΑ Δ' -ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΜΗ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ, ΘΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ). Σας ευχαριστώ!

 

ΔΕΙΤΕ στο ακόλουθο link (ιστοσελίδα αποστολής)  http://zunal.com/newpage.php?w=257881&n=15706 την  αποστολή με τις ασκήσεις της εβδομάδας (τμήμα εγκληματολόγων).  Εδώ θα γράψετε τις απαντήσεις. Για να μπορέσετε να γράψετε πατήστε την επιλογή "edit" (καρτέλα πάνω αριστερά από αυτή τη σελίδα. ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ "SAVE" (κάτω αριστερά) για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.Ραφαηλία Φερμάνη ερώτημα α)

Κιαμήλ: Είναι νέος, τουρκικής καταγωγής, έμπορος καπνού.Φαίνεται να είναι ευαίσθητος και να σέβεται την μητέρα του. Δείχνει μεγάλη ευγνωμοσύνη στην μητέρα του αφηγητή μας για την καλοσύνη και την ανθρωπιά της. Δεν γνωρίζει φυλετικές και θρησκευτικές διακρίσεις, κάτι που αποδεικνύεται και από την συμπεριφορά του αργότερα στην οικογένεια του Χρηστάκη.Παρουσιάζει κάποιες εξάρσεις θυμού και φαίνεται να έχει αγαπήσει αληθινά μια κοπέλα, γεγονός για το οποίο θα υποφέρει πολύ.


Μιχαήλος: 
Ο μικρότερος αδερφός του συγγραφέα, ελληνικής καταγωγής. Αποτελεί τον πιο ανάλαφρο χαρακτήρα του έργου, δηλαδή έχει μια ελαφρύτερη διάθεση απέναντι σε όλα τα τραγικά γεγονότα της οικογενείας του. Είναι έτοιμος πάντα μέσα στο διήγημα να αστειευτεί και να γελάσει και προτίμα να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής με χιούμορ ως μηχανισμό άμυνας. Σε αρκετά σημεία του κειμένου διακωμωδεί την συμπεριφορά της μητέρας του, ωστόσο την σέβεται απόλυτα και δεν τολμά να της αντιταχθεί. 

ερώτημα β) (τέσσερις τελευταίες σελίδες)

 

παροιμίες:  

 • Η γρηά ζητά τον ψύλλο μέσ’ στο πάπλωμα κ’ εκείνος κάθεται πά’ στα ματογυάλια της.
 •  η δε στασιμότης δεν είναι πρόοδος.
 • καρπός που κρατεί σφιχτά στο δένδρο του είναι άγουρος ακόμη. 

 

θρησκευτική παράδοση-λατρεία: 

 • και μοι ένευσεν εν ονόματι του Θεού να σιωπήσω
 • Δόξα σοι ο Θεός
 • Δόξα σοι ο Θεός! επανέλαβεν η γραία στενάζουσα βαθέως.
 • Και τόσο γερό που είναι το παιδί μου, επρόσθεσεν έπειτα, πάλε δόξα σοι ο Θεός 
 • Θεός να φυλάγη τα παιδιά του κόσμου και ύστερα το δικό μου! Θεός να σε φυλάγη, Σουλτάνε μου και σένα
 • Θεός να φυλάγη το παιδί μου
 • Θεός να φυλάγη τον κόσμο από την κακή την ώρα
 • Ευχαριστώ σε, Κύριε! Κ’ έτσι που εγλύτωσε, πάλε δόξα σοι ο Θεός
 • Ταις βουλαίς του Θεού κανείς δεν ταις ηξεύρει
 • Και τόση χαρά να δίδη ο Θεός στη ζωή σας

 

 

έθιμα:

 • Και ταύτα λέγων, εξήγαγεν εκ του ταμείου και έφερε να παραθέση ενώπιόν μου επί του σοφά ένα δίσκον. Μία χιλιάρικη, δύο ποτήρια, και μερικά πιατάκια πλήρη πιστακίων, σταφίδων και ζαχαρωτών ευρίσκοντο επί του δίσκου.

 

Η λαϊκή θεραπευτική,η πίστη σε προλήψεις και δεισιδαιμονίες και στην μαντεία, αλλά και η θρησκευτική λατρεία των ανθρώπων και τα έθιμα τους βοηθούν στη καλύτερη σκιαγράφηση των ηρώων. Αυτό συμβαίνει γιατί μέσω αυτών γνωρίζουμε βαθύτερα τον τρόπο ζωής τους και ανακαλύπτουμε απλούς ήρωες της καθημερινότητας, οι οποίοι πολλές φορές ταυτίζονται και με τους ίδιους τους αναγνώστες.Μέσα από αυτά τα λαογραφικά στοιχεία ξεδιπλώνονται οι ψυχές των πρωταγωνιστών και εμφανίζοντα ξεκάθαρα τα στοιχεία του χαρακτήρα τους.

Από την άλλη η παρουσία των μύθων, θρύλων και των διάφορων δεισιδαιμονιών και η πίστη στην μαγεία και στην μαντεία  είναι εκείνα τα στοιχεία που εξυπηρετούν το κλίμα μυστηρίου στο διήγημα, καθώς προκαλούν τον τρόμο και την αινιγματική διάθεση των αναγνωστών. Επιπλέον εξάπτουν το ενδιαφέρον και εξιτάρουν την φαντασία.

 


ερώτημα γ) 

 

Και ταύτα λέγων επλήρωσε τα προ ημών ποτήρια μετά μεγάλης δεξιότητος. Τότε παρετήρησα, ότι το νέον πνεύμα δι’ ου οι Nεότουρκοι εμφορούνται, ήτο – οινόπνευμα!
     Εγνώριζον, ότι πολλοί των Εφέντηδων το
τσούζουσιν ιεροκρυφίως. Αλλά ποτέ δεν ηδυνάμην να φαντασθώ, ότι άνθρωπος εν σχετικώς βραχεί διαστήματι ηδύνατο να πίη περί την μίαν οκάν μαστίχας,

 

Όταν ήλθον να μας προσκαλέσωσιν εις το δείπνον και είδον τον καλόν εκείνον άνθρωπον παραπαίοντα από τοίχου εις τοίχον, τότε εννόησα διατί το εις ο ανήκε κόμμα καρκινοβατεί μόνον επί της οδού της προόδου, και μοι ήλθεν όρεξις να γελάσω.

 

να μη προσέχωσι καν εις τους τραυλισμούς του Εφέντου, δεν ηξεύρω ποία μυστηριώδης δύναμις συνετάραξε την καρδίαν μου! Προφανώς συνέβαινε κάτι τι πολύ θλιβερώτερον της μέθης του Εφέντου. 

 

Ο μεθυσμένος Εφέντης δεν ήτο εις θέσιν να εξελέγξη την ορθότητα της περιγραφής, διότι προ πολλού ήδη ερρογχάλιζεν εξαπλωμένος παρά την τράπεζαν


Τα παραπάνω υπογραμμισμένα χωρία αποτελούν κωμικά σημεία του διηγήματος. Πιο συγκεκριμένα διακωμωδούν τον εφέντη-ανακριτή, ο οποίος καταλήγει μεθυσμένος. Ο Βιζυηνός βρίσκεται μαζί του προκειμένου να μάθει νεότερα για την υπόθεση του δολοφονημένου αδερφού του. Ο αφηγητής έτσι ασκεί μια είδους ειρωνεία επικρίνοντας τους δημοσίους υπαλλήλους. Πριν και μετά από αυτά τα κωμικά σημεία  διαδραματίζονται δραματικές σκηνές που αφορούν την προσπάθεια του ανακριτή να βρει τον φονιά αλλά και αργότερα την εξιστόρηση της τραγικής ερωτικής ιστορίας του Κιαμήλη. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το χιούμορ σε συνδυασμό με την ειρωνεία προκειμένου να σαρκάσει κάποιες συμπεριφορές αλλά παράλληλα να ανακουφίσει τον αναγνώστη και να μειώσει την δραματική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος του έργου.

 

Διονυσία Λυρά 

 

α) ερώτημα: Η θογράφιση προσώπων 

Μάνα: είναι ένα τραγικό πρόσωπο,διχάζεται άμεσα στην καλοσύνη και το πάθος της για εκδίκηση.Απέναντι στον άγνωστο δολοφόνο είναι έντονα εκδικιτική (θέλει να τον δει με κάθε τρόπο νεκρό).Αυτό όμως δεν δείχνει ότι είναι από την φύση της χαιρέκακη και μοχθηρή,αλλά το κάνει για την αποκατάσταση της ηθικής τάξης.Αξιωσημείωτη είναι η τρυφερότητα,η καλοσύνη και η αγάπη που δείχνει για τον Κιαμήλη που αν και ξένος και αλλόθρησκος τον φροντίζει σαν μάνα.Είναι λοιπόν αλτρουήστρια και ανθρωπίστρια χωρίς ρατσιστική συμπερηφορά.Σε πολλά σημεία τον αποκαλεί ''παιδί μου''.Ακόμα νιώθει έντονη μητρική στοργή για τον ξενιτεμένο της γιο και αγωνία για την τύχη του,ρωτώντας κάθε περαστικό αν τον έχει δει.

 

Αφηγητής: φαίνεται ρατσιστής και με φανατισμό αντιτάσσεται απέναντι στον Τούρκο.Καθώς είναι χρηστιανός αντιπαθεί τους αλλόθρησκουσ και για αυτό τους αντιμετωπίζει με επιφύλαξη και καχυποψία.Ακόμα το γεγονός ότι έχει μορφωθεί τον κάνει ορθολογιστή γιαυτό αμφισβητεί της δεισιδαιμονίες και τις μάγισσες,τισ οποίες επίσης αντιμετωπίζει με επιφύλαξη.Βέβαια,όταν διαπιστώνει ότι ο Κιαμήλης ήταν την μητέρα του το υποκατάστατο,του ξενιτεμένου παιδιού της και όταν γνωρίζεται με την τουρκική οικογένεια μαλακώνει και του φεύγει η προκατάληψη.

 

β)ερώτημα

 

Υλικός-βίος-αρχιτεκτονική

 • Ενός προαυλίου,στενοτάτου
 • Εξώστη
 • Ωραίον κηπίστον με υψηλοτάτους
 • Κισσοσκεπείς τοίχους
 • Με μικρόν περίπτερον εις την μίαν πλευράν

Γνωμικό

 • Δυο κακούς ανθρώπους δεν τους χωρεί ούτε όλη η οικουμένη ενώ χίλιοι καλοί άνθρωποι κάμνουν μουχαμπέτι και μέσα εις ένα καρυδότσουφλο!

Ενδυμασία

 • Γιασμακίου
 • Μικρόν και χιονόλευκον σαρίκίον  
 • Τσουμπέν

Έθιμο υποδοχής

 • Μέχρις εδάφους υποκλινόμενος διά τον τεμενάν της υποδοχής

Λαική αντίληψη 

 • Θαυμάτων της μαγείας

Αρχιτεκτονική

 • Το πλακόστρωνον  
 •  Δροσερόν κατώγειον

Λαική αρχιτεκτονική

 • Σάλλας

Πίστη στην μαγεία

 • Μάγια!

Κατάρα

 • Κατάραν

Λαική μαντική μαγεία

 • Η μήτηρ μου έβαλε το κόσκινον,έχυσε τους κυάμους εις την ποδίαν της,και θέσασα αυτό πάλιν επί των γονάτων της Αθιγγανίδος ήρχισε να ενθέτη μετρούσα τους κύαμους ανα ένα μετά τοσούτης προσοχής και ακριβείας

Λόγια μαγίας

 • Τρεις τους λύκους,τρείς τους κλέφταις ,τρείς τ'ασκέρια τα σκασμένα τρείς για τους κρυφούς εχθρούς τους και κουκκιά σαρανταένα

Υλικός βίος (έπιπλα)

 • Ερμάριον

Λαική μονάδα μέτρησης

 • Μίαν οκάν μαστίχας

 

Ο συγγραφέας δεν μένει στην επιφανειακή λαογραφία,αλλά με τα στοιχεία αυτά φωτίζει την ψυχολογία των ηρώων και επιτυνχάνει μεγαλύτερο ρεαλισμό και αληθοφάνεια.

 

γ)ερώτημα: 

 

Κωμικό στοιχείο: O πιστός Κιαμήλης ευθύς ως εμυρίζετό τινα,τον ιχνηλάτει μέχρις ότου,ανευρών την κατοικίαν,μετέφερε τα πράγματα του εις τον οίκον της μητρός αυτού,έστω και διά της βίας

Ερωνεία απέναντι στην μαγεία: Η πονηρά Πυθία 

Ειρωνεία: Ως βρεμμένη γάτα 

Ειρωνεία: Τότε παρετήρησα,ότι το νέον πνεύμα δι'ου οι Νεότουρκοι εμφορούνται, ήτο-οινόπνευμα!

 

Αγγελική Σκυλλά

α)

Τουρκάλα  : Είναι μητέρα του Κιαμήλ . Επίμονη και σε θέση να βοηθήσει . Ευγνώμων προς την μητέρα του Βιζυηνού για την φολοξενία του γιου της στο παρελθόν. Θέλει να ανταποδώσει την καλή πράξη  προς την οικογένεια γι αυτό και τους φιλοξενεί και τους ξεναγεί στην Πόλη αλλά αναθέτει και στον γιο της τον ανακριτή να ανοίξει την υπόθεση του Χρηστάκη. Τέλος είναι φιλότιμη και δείχνει μεγάλη συμπάθεια και συμπόνια στην οικογένεια.

Χρηστάκης :  Aδελφός του Βιζυηνού ,μικρότερος σε ηλικία.Σκωπτικός, περιπαικτικός. Βλέπει τα γεγονότα απ'την αστεία τους πλευρά καθώς αδιαφορεί για την ανησυχία της μάνας για τα σούρβα. Είναι ξύπνιος αφού αντιλαμβάνεται την ανησυχία του Λαμπή για αυτό που έχει διαπράξει. Δείχνει επίμονος και δεν υπολογίζει την γνώμη της μάνας για την δουλειά . 

Χαραλάμπης : Ταχυδρόμος του χωριού και παιδικός φίλος του Χρηστάκη-Έμοιαζαν σαν δυο σταγόνες νερό.Διάβαζε κρυφά τις αλληλογραφίες των συχωριανών του και συνεπώς δεν αποτελούσε τον πλέον αξιόπιστο-έμπιστο άνθρωπο. Προσπαθεί να ξεφύγει από κάποιον(παλιότερα είχε κατηγορηθεί για φόνο) κ γι αυτό αναθέτει το πόστο του στο Χρηστάκη για να πάρει πάνω του αυτός τις ευθύνες.Φαίνεται ανήσυχος όταν μιλά με την μητέρα.

 

β)

. Μέρα νύχτα παρακαλώ να κόβη από τα χρόνια μου να βάζη στα δικά σου. - Δείχνει την αγάπη της μάνας για τον Κιαμήλ.

 

. Γιατί, διές, έχω παιδί στην ξενητιά, κ’ έχω καρδιά καμμένη. Κι’ αφού δεν μπορώ να το στείλω στο παιδί μου, φα’ το καν του λόγου σου που είσαι ξένος. Ίσως τωύρη κι’ εκείνο από κανέναν άλλονε. - Αν έκανε καλές πράξεις θα τις έβρισκε από άλλους το παιδί της στην ξενιτιά. 

 

Κ’ έσιαξε το φακιόλι στο κεφάλι της, κ’ επήρε τον δρόμο. - Ενδυμασία

 

  Σαν τον εφέραμε στο σπίτι, εστρώσαμε το στρώμα του Χρηστάκη και τον επλαγιάσαμε - Φιλοξενία στους ξένους

 

το λευκότατον αυτής γιασμάκιον και συνεκράτει επί το κοσμιώτερον τον μαύρον και μακρόν αυτής φερετζέν, υπό τον ποδόγυρον του οποίου μόλις έβλεπες τα μυτωτά και κίτρινα παπούτσια της. 

- ενδυμασία Τούρκων.

 

εάν είχα μόνο μία πεθαμή τόπο στην οικουμένη, και ήξευρα πως η ευλογημένη γυναίκα που εκοίταξε τ’ ορφανό μου εφτά μήνες εις το στρώμα του παιδιού της ευρίσκετ’ εδώ πέρα ξένη, και δεν της έδιδα το αναπαυτήριο της κεφαλής μου να πατήση το ποδάρι της – δεν θα έκλειεν ο Θεός την θύραν του ελέους του εις την προσευχήν μου; Δεν θα εσήκωνε την ευλογίαν από τα έργα των χειρών μου; Δεν θ’ απέστρεφε το πρόσωπόν του από το κουρμπάνι μου; - θρησκευτικές πεποιθήσεις .

 

 

«Επτά ημέρας θα καθήσω έξω από το ενδιαίτημά σου· επτά φοράς την ημέραν θα φιλώ το κατώφλοιον της θύρας σου· επτά φοράς την ώρα» - Ανατολική δέηση.

 

γ)

 

     – Άκουσε λοιπόν, μοι είπεν. Ειξεύρεις πόσον η μητέρ’ ανησυχούσεν όταν έλειπες. Και δεν φθάνει που ανησυχούσεν εκείνη, μόνον δεν άφηνε και τον κόσμο στην ησυχία του. Ποιος περνά να τον σταματήση μέσ’ στον δρόμο· ποιος έφθανεν από πουθενά, να πα να τον ρωτήση: μη σε είδαν, μη σε άκουσαν. Την ξεύρεις. Ένα πρωί πρωί ετρυγούσαμε τα πεπόνια στο χωράφι. Έξαφνα βλέπ’ ένα διαβάτη που περνούσε. Δεν τον αφήνει να πάγη στην δουλειά του, μόνο τρέχει στην φράκτη. - Ανησυχία της μάνας για τον ξενιτεμένο γιο της.Απελπισμένη . Σταματούσε όποιον συναντούσε για να μάθει νέα.

 

     – Τέλος πάντων! του είπα, ετελείωσαν τα επεισόδια; Άρχησε πλέον την ιστορία!
     – Στάσου δα! απήντησεν εκείνος πειρακτικώς. Μήπως είμεθα εις την Ευρώπην που πουλούν το κρέας δίχως κόκκαλα; Σε λέγω την ιστορία καθώς εγένηκεν. Αν δεν σ’ αρέση, άφησέ την κατά μέρος. Πάμε να διούμε την χανούμισσα! -
Αστείο ύφος του συγγραφέα.

 

– Τι στέκεις και γελάς αυτού, βρε χάχα; Ε; τι στέκεις και γελάς! Ο άνθρωπος ψυχομαχά, και συ το χαίρεσαι; Πιάσ’ από κεινά! Φορτώσου τον στην ράχη σου!
     – Καλέ, χριστιανή, αυτός είναι μιάμισυ φορά μακρύτερος από μένα, πώς θέλεις να τον φορτωθώ στην ράχη μου!
     – Πιάσ’ απ’ εκεινά, σε λέγω, γιατί ξέρεις;
     Αν σε βαστά μην το κάμης! Έπιασα λοιπόν και με φόρτωσε τον Τουρκαλά στην ράχη μου κ’ επήραμε τον δρόμο.

 

Μαρία Ρεμπούλη

 

α)

Γάλλος υπηρέτης: Είναι από μια χώρα με διαφορετική νοοτροπία, για την εποχή εκείνη φαίνεται να είναι θηλυπρεπής γι αυτό άλλωστε και η μάνα τον αποκαλεί "σουσουράδα". Είναι ευγενικός  και προσπαθώντας να κερδίσει την εύνοια της μάνας κάνει συχνά υποκλίσεις και σάλτους ενώ φοράει κομψά σακάκια με ουρά. 

Τσιγγάνα: Έξυπνη γυναίκα αφού καταφέρνει να πείσει την οικογένεια ότι σύντομα θα βρει τον φονιά του νεκρού Χρηστάκη με τις μαντικές της ικανότητες.Ωστόσο μόλις κατέφθασε ο συγγραφέας στο σπίτι και την αγριοκοίταξε αυτή μάζεψε αμέσως τα πράγματα της και έφυγε.

β)

Ενθυμήθηκα τον μακαρίτη τον πατέρα σου, κ’ ενθυμήθηκα, πως μια τέτοια παραμονή, σαν είδες του κόσμου τα παιδιά που κρατούσαν ταις σουρβιαίς και σούρβιζαν τους ανθρώπους μέσ’ στον δρόμο, πήρες και συ μια σκούπα και άρχησες να χτυπάς τον πατέρα σου πα’ στην ράχη και να τον σουρβίζης: “Σούρβα, σούρβα! γερό κορμί, γερό σταυρί, όλο γειά και δύναμι, και του χρόν’ γεροί!”- Προλήψεις,δεισιδαιμονίες

 

Ταχυδρόμος - παραδοσιακό επάγγελμα

 

γ)

     – Και μη μου αφήσετε, είπεν, αυτή την σεισουράδα να ξαναμβή δω μέσα. Ω, χαρά στο μας αλήθεια, σταις τούμπαις και τους σάλτους!
     Σεισουράδα ήτον ο Γάλλος υπηρέτης του επί τον Βόσπορον ξενοδοχείου, εν ω η μήτηρ μου ήλθε να με συναντήση, μόλις αφικόμενον εκ της Εσπερίας. Το πρωτοφανές διά την επαρχιώτιδα σχήμα του φράκου, αι συνεχείς του καταξυρίστου Γάλλου υποκλίσεις, ενέπνευσαν εις αυτήν ευθύς εξ αρχής ακατάληπτον αντιπάθειαν. Και το χειρότερον ήτο, ότι ο δυστυχής υπηρέτης προσπαθών και καλά να κατακτήση την εύνοιάν της επολλαπλασίαζε τους σάλτους και ταις τούμπαις αυτού, υποκλινόμενος ούτω πιθηκιστικώς, ώστε εκορύφωσε, κατ’ αυτάς έτι τας πρώτας ημέρας, την εναντίον αυτού αγανάκτησιν της μητρός μου. 

 


 


 

 

 

Comments (1)

Eleni Florianou said

at 11:18 pm on Nov 20, 2014

Μπράβο στην ομάδα!

You don't have permission to comment on this page.