| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ΟΜΑΔΑ Γ'

Page history last edited by Eleni Florianou 9 years, 8 months ago

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΜΗ ΣΒΗΝΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ, ΘΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ). Σας ευχαριστώ!

 

ΔΕΙΤΕ στο ακόλουθο link (ιστοσελίδα αποστολής)  http://zunal.com/newpage.php?w=257881&n=15706 την  αποστολή με τις ασκήσεις της εβδομάδας (τμήμα εγκληματολόγων).  Εδώ θα γράψετε τις απαντήσεις. Για να μπορέσετε να γράψετε πατήστε την επιλογή "edit" (καρτέλα πάνω αριστερά από αυτή τη σελίδα. ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΤΕ "SAVE" (κάτω αριστερά) για να αποθηκευτούν οι αλλαγές σας.

Φίλιππος Παντελής- Άσκηση 1η

ΜΑΝΑ

Η απαίτηση της για εκδίκηση για να δικαιωθεί για τον θάνατο του γιού της .Είναι καλή στον γιό της που λείπει και την κυριεύει η αγωνία για την τύχη του. Είναι γενναιόδωρη στον περαστικό και θέλει να γίνεται πάντα το δικό της. Βλέπουμε δηλαδή συνδυασμένα πολλά χαρακτηριστικά και αντιφάσεις στο χαρακτήρα της.

 

ΜΙΧΑΗΛΟΣ :  

Είναι μικρότερος αδερφός του Βιζυηνού. Δεν αντιμιλάει ποτέ στην μητέρα του γιατί την σέβεται.

ΚΙΑΜΗΛΗΣ:

Ο Κιαμήλης είναι Τούρκικης καταγωγής . Και έγινε κακός γιατί κάποτε έφαγε χι από μία παλιά γκόμενα.

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ:

 

Ο Χαραλάμπης είναι Έλληνας παιδικός φίλος του Χρηστάκη.Δούλευε ως ταχυδρόμος και έκλεβε την αλληλογραφία του χωριού. Μία μέρα πάει στο σπίτι του ήρωα στο χωριό και προτείνει στον αδελφό του ήρωα να εργαστεί εκείνος ως ταχυδρόμος εκείνος το σκέφτεται αλλά η μητέρα του έχει κάποιους ενδοιασμούς λόγω της φυσιογνωμίας του Χαραλάμπη.

 

ΥΠΗΡΕΤΗΣ:

Έχει Γαλλική καταγωγή και λόγω του επαγγέλματος του έχει ευγενικούς τρόπους. Θεωρείται από την μάνα σαν ομοφυλόφιλος λόγο του επαγγέλματος του καθώς και της συνέχεια επιμελημένης ενδυμασίας του.  

 

ΜΑΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΤΟΥ - ΑΣΚΗΣΗ Β (2ο ΜΙΣΟ)

Το πλήθος των λαογραφικών στοιχείων που υπάρχουν στο κείμενο: 

α. συμβάλλουν ώστε να φωτιστούν οι χαρακτήρες του έργου 

β. υπηρετούν την αφηγηματική πλοκή ενώ παράλληλα δίνουν μια ατμόσφαιρα μυστηρίου

 

Λόγου χάρη:

  • Το έθιμο της σούρβας συμβάλλει στη διαμόρφωση της πλοκής καθώς προεξαγγέλει τον φόνο πριν αυτός ανακοινωθεί.

     Η πρόγνωση του μέλλοντος στοχεύει να δημιουργήσει ατμόσφαιρα μυστηρίου.

  • Η αδελφοποιία του Κιαμήλη με τον γιο του κτηματία, πρόκειται για εθιμική ενέργεια που είναι όμως και η αιτία που οδηγεί

     τον Κιαμήλη να διαπράξει το έγκλημα (βοηθά στην εξέλιξη της πλοκής).

  • Η φιλοξενία (θεσμός) που προσφέρεται, προωθεί την δράση και αφήνει ελπίδες στο να βρεθεί ο φονιάς (ενισχύει την ατμόσφαιρα μυστηρίου).
  • Ο αφηγητής διαμένει στο ξενοδοχείο όχι σε κάποιο κατάλυμα όπως οι απλοί άνθρωποι. Δεν πιστεύει σε μαγίες. Με αυτά τα δυο στοιχεία ο συγγραφέας αποδεικνύει πως ο αφηγητής είναι ένα πρόσωπο που σκέφτεται ορθολογιστικά και που αντιμετωπίζει την σύλληψη ως πράξη κοινωνική για την απόδωση δικαιοσύνης.
  • Απο την θρησκευτική παράδοση, η μητέρα ακολουθώντας τις αρχές του χριστιανισμού περιθάλπτει έναν αλλόθρησκο και με απέραντη καλοσύνη του παρέχει βοήθεια.

 

Μιχάλης Σκυλλάς - Άσκηση Γ

ΚΩΜΙΚΑ    ΕΙΡΩΝΕΙΑ
      Η μήτηρ, συνειθισμένη εις παρομοίας του νεωτέρου της υιού παρατηρήσεις, ουδ’ επρόσεξε καν εις τους λόγους του. Αλλ’ επιστραφείσα προς την όπισθεν αυτής θύραν, ίνα βεβαιωθή ότι είναι κεκλεισμένη,
     – Και μη μου αφήσετε, είπεν, αυτή την σεισουράδα να ξαναμβή δω μέσα. Ω, χαρά στο μας αλήθεια, σταις τούμπαις και τους σάλτους!
     Σεισουράδα ήτον ο Γάλλος υπηρέτης του επί τον Βόσπορον ξενοδοχείου, εν ω η μήτηρ μου ήλθε να με συναντήση, μόλις αφικόμενον εκ της Εσπερίας. Το πρωτοφανές διά την επαρχιώτιδα σχήμα του φράκου, αι συνεχείς του καταξυρίστου Γάλλου υποκλίσεις, ενέπνευσαν εις αυτήν ευθύς εξ αρχής ακατάληπτον αντιπάθειαν. Και το χειρότερον ήτο, ότι ο δυστυχής υπηρέτης προσπαθών και καλά να κατακτήση την εύνοιάν της επολλαπλασίαζε τους σάλτους και ταις τούμπαις αυτού, υποκλινόμενος ούτω πιθηκιστικώς, ώστε εκορύφωσε, κατ’ αυτάς έτι τας πρώτας ημέρας, την εναντίον αυτού αγανάκτησιν της μητρός μου, ήτις και τον εβάπτισε με το όνομα της σεισοπυγίδος, διότι, έλεγεν, είχε θηλυκό, τουτέστι καταξύριστον πρόσωπον και δεν ημπορούσε να σταθή στα ξερά του, χωρίς να σκύψη το κεφάλι και να σείση την ουρά του.
Και το χειρότερον ήτο, ότι ο δυστυχής υπηρέτης προσπαθών και καλά να κατακτήση την εύνοιάν της επολλαπλασίαζε τους σάλτους και ταις τούμπαις αυτού, υποκλινόμενος ούτω πιθηκιστικώς
     Τώρα, λέγε μου εσύ ό,τι θέλεις. Σούρβα είναι σούρβα, το ξέρω. Και την τύχη την βλέπουν για την συνήθεια, όχι για την αλήθεια, κι’ αυτό σωστό. Μα όταν θυμηθώ τους κούφιους εκείνους κρότους και ταις μακρυναίς τουφεκιαίς που ύστερ’ από λίγαις ημέραις άρχησαν ν’ ακούγωνται τριγύρω στα χωριά, μου ξεσηκόνετ’ η καρδιά μου, και δεν μπορώ να ησυχάσω. Το πράγμα ήταν καθαρό και ξάστερο, μα μεις δεν το ψηφήσαμε, μόνο το πήραμ’ ελαφρυά κ’ εγελάσαμεν.

 

– Έλα, άφησε τα γέλοια σου, λέγω, και ειπέ μου τι συμβαίνει εδώ πέρα; Τι σας είναι αυτοί;
     – Τώρα θα σε το πω, είπεν ο αδελφός μου γελών έτι περισσότερον. Τώρα θα σε το πω. Πήγαινε, Λουή! δυο καφέδες γρήγορα! Μα κύτταξε, να μην τους κάμης πάλε σαν τα φράγκικά σου τ’ αποπλύματα! Α-λά-τούρκα, και χωρίς ζάχαρι! Ακούς;
     Και ταύτα λέγων εισήλθε μετ’ εμού εις το προσεχές δωμάτιον.

– Έλα, άφησε τα γέλοια σου, λέγω, και ειπέ μου τι συμβαίνει εδώ πέρα; Τι σας είναι αυτοί;
     – Τώρα θα σε το πω, είπεν ο αδελφός μου γελών έτι περισσότερον. Τώρα θα σε το πω. Πήγαινε, Λουή! δυο καφέδες γρήγορα! Μα κύτταξε, να μην τους κάμης πάλε σαν τα φράγκικά σου τ’ αποπλύματα! Α-λά-τούρκα, και χωρίς ζάχαρι! Ακούς;
     Και ταύτα λέγων εισήλθε μετ’ εμού εις το προσεχές δωμάτιον

Μήπως είμεθα εις την Ευρώπην που πουλούν το κρέας δίχως κόκκαλα;
Μήπως είμεθα εις την Ευρώπην που πουλούν το κρέας δίχως κόκκαλα;
Και ταύτα λέγων επλήρωσε τα προ ημών ποτήρια μετά μεγάλης δεξιότητος. Τότε παρετήρησα, ότι το νέον πνεύμα δι’ ου οι Nεότουρκοι εμφορούνται, ήτο – οινόπνευμα!
     Εγνώριζον, ότι πολλοί των Εφέντηδων το τσούζουσιν ιεροκρυφίως. Αλλά ποτέ δεν ηδυνάμην να φαντασθώ, ότι άνθρωπος εν σχετικώς βραχεί διαστήματι ηδύνατο να πίη περί την μίαν οκάν μαστίχας, και τούτο άνευ ύδατος!
     Όταν ήλθον να μας προσκαλέσωσιν εις το δείπνον και είδον τον καλόν εκείνον άνθρωπον παραπαίοντα από τοίχου εις τοίχον, τότε εννόησα διατί το εις ο ανήκε κόμμα καρκινοβατεί μόνον επί της οδού της προόδου, και μοι ήλθεν όρεξις να γελάσω. Αλλ’ όταν είδον την στυγνήν της Οθωμανίδος μορφήν, την τεταραγμένην της μητρός μου όψιν, όταν είδον ότι κεκρυμμένον τι δυστύχημα τους έκαμνε να μη προσέχωσι καν εις τους τραυλισμούς του Εφέντου, δεν ηξεύρω ποία μυστηριώδης δύναμις συνετάραξε την καρδίαν μου! Προφανώς συνέβαινε κάτι τι πολύ θλιβερώτερον της μέθης του Εφέντου. Η ώρα παρήρχετο, αλλ’ ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο Κιαμήλ ήρχετο να δειπνήση μεθ’ ημών.

   

Η ένδυση του Λουη προκαλεί απέχθεια στη μητέρα η οποια δεν τη θεωρει συμφωνη με την προτυπη εμφανιση και συμπεριφορα ενος ανδρα. Επισης εφοσον ο Λουης δεν ανηκει στον κυκλο των συγγενων του συγγραφεα, ο συγγραφεας τον ειρωνευεται λεκτικα "πιθηκιστικως" ο οποιος χαρακτηρισμος αναφερεται στις κινησεις του υπηρετη.

Η φραση "Μήπως είμεθα εις την Ευρώπην που πουλούν το κρέας δίχως κόκκαλα;

 

 

 

 

Comments (6)

Eleni Florianou said

at 6:21 pm on Nov 17, 2014

Όλα καλά; Πολλή ησυχία βλέπω.. Έχετε καμιά απορία στις ασκήσεις;

kolettisavvina said

at 6:26 pm on Nov 17, 2014

κυρια στην ασκηση Β για το πρωτο ερωτημα θα χρειαστει να φτιαξω πινακα;

kolettisavvina said

at 9:00 pm on Nov 18, 2014

pws tha ftiakswww pinaka? -.-

Eleni Florianou said

at 5:55 pm on Nov 20, 2014

Πατάς "insert" - "table. Να σας θυμίσω ότι δεν θα κάνει ο καθένας μια άσκηση μόνος του αλλά θα μοιραστείτε και τις 3 ασκήσεις, που είναι μεγάλες.

kolettisavvina said

at 10:37 pm on Nov 20, 2014

ti ekanaaaaaaaaaaaaaaaaa?

Eleni Florianou said

at 11:02 pm on Nov 20, 2014

μη στενοχωριέσαι, θα τα βρω στο ιστορικό της σελίδας και θα το ανεβάσω

You don't have permission to comment on this page.